Kalite ISG ve ÇYS

1. Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat yönetmelikler ve standartlara uyarak alt yapı üst yapı imalatlarını gerçekleştirmek.

2. İmalatlarımızı idame ettirirken havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmeyi önlemek,

3. Kaynakları etkin ve planlı kullanarak, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras bırakmak.

4. İnsan Sağlığını ve İş Güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve imalat sunduğumuz kamu kurum ve kuruluşlara ve halkımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak temel politikamızdır.

5. Etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen yönetim sistemimizle alt yapı üst yapı imalat faaliyetlerinde adı sistem kalitesiyle anılan ve her zaman aranılan bir şirket olmak hedefimizdir.